About the University

Our Chancellors (1947 to till date)

Shri Jagdeep Dhankhar
Shri Keshari Nath Tripathi
Shri M. K. Narayanan
Shri Gopalkrishna Gandhi
Shri Viren J. Shah
Justice Shri Shyamal Kumar Sen
Dr. A. R. Kidwai
Shri K. V. Raghunatha Reddy
Professor Saiyid Nurul Hasan
Shri T. V. Rajeshwar
Professor Saiyid Nurul Hasan
Shri Uma Sankar Dikshit
Shri Anant Prasad Sharma
Shri Bhairab Datt Pande
Shri Tribhuvan Narayan Singh
Shri Anthony Lancelot Dias
Shri Shanti Swarup Dhawan
Shri Dharma Vira
Srimati Padmaja Naidu
Justice Shri Phanibhusan Chakrabarti
Dr. Harendracoomar Mookerjee
Dr. Kailasnath Katju
Shri Chakravarti Rajagopalacharia